• VVD Putten onderdeel van bestuurlijke samenwerking: Netwerk Noord-West Veluwe.

  22 december − Wat al een tijdje in de lucht hing, is inmiddels een feit geworden. We zijn als bestuur van afdeling VVD Putten samengegaan met Harderwijk-Hierden, Ermelo en Nunspeet. De nieuwe naam zal zijn: Netwerk Noord-West Veluwe. Op de bijgevoegde afbeelding staat het bestuur wat inmiddels is verkozen. Hoe gaat dit nu in zijn werk, hoor ik u denken. Normaliter had iedere afdeling zijn eigen bestuur, waardoor het voor kleine gemeenten erg lastig werd om het politieke en bestuurlijke deel gescheiden te houden. Met deze nieuwe aanpak hebben we 1 bestuur voor 4 gemeenten, waardoor er dus mensen en tijd 'vrijkomen' om zich in te zetten voor andere activiteiten. Wel houden we een Team Putten, omdat er veel dingen toch per gemeente geregeld moeten worden. Op de ALV, voorafgaande aan deze samenvoeging, is besloten dat Haaije Jansen dit Team zal gaan leiden. Aalt Geurts, die tijdelijk het voorzitterschap op zich nam, doet een stapje terug maar zal wel plaatsnemen in dit Team. Evenals Rixt Tanja, Bert Klompenhouwer, Henk Koornneef en Jurgen van de Kraats. Ook hebben we een flinke tegenvaller te melden. Door een aanstaande operatie heeft Astrid van Schaik haar activiteiten moeten staken. Door de operatie en revalidatie die dit met zich mee zal brengen kan ze niet brengen wat ze zelf graag zou willen. Gelukkig blijft ze wel betrokken bij de VVD Putten! Lees verder

 • Vragen aan het college: 130 km/u

  18 december − Vragen aan het college: 130 km/u Lees verder

 • Column: Kleine ergernissen in uw straat en de komst van asielzoekers.

  01 oktober − Een mooie titel om mee te beginnen. Maar wat is het verband tussen beide. Aan de ene kant hebben we een coalitie die in alle talen zwijgt over de komst van asielzoekers. Een wethouder van de CU die zijn eigen weg lijkt te volgen waarbij de gemeenteraad en de bewoners buitenspel worden gezet. Ondanks alle mooie beloften in het coalitieakkoord om inwoners te betrekken en draagvlak te creëren voor de besluiten van de gemeente, gaat dat niet op voor de komst van asielzoekers. Lees verder

 • Raadsvragen VVD Putten toestroom asielzoekers naar Putten

  29 september − In het coalitieakkoord ‘Samen Doen’ van WIJ-Putten, CU en SGP staat dat het college beter gaat communiceren. Een gemeentebestuur en organisatie “die naar u luisteren, met u meedenken, u uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken en zorgen voor draagvlak voor hun besluiten.” Lees verder

 • VVD Putten wil open debat over komst Asielzoekers

  29 september − Het zal niemand ontgaan zijn dat grote groepen asielzoekers naar Nederland komen. Los van de vraag of het asielbeleid te hard of te soft is, zullen er hoe dan ook opvangplaatsen gecreëerd moeten worden om de toestroom op te vangen. Het COA benadert gemeenten in Nederland met het verzoek om asielzoekers op te vangen. In verschillende plaatsen in Nederland is deze handschoen opgepakt, worden bewoners betrokken en is er in gemeenteraden gedebatteerd over geschikte locaties en voorzieningen. Lees verder

 • VVD Putten zet zich in voor betaalbare woningbouw

  04 mei − De VVD Putten is voorstander van het versneld uitvoeren van Putten-Zuid, zodat er op korte termijn woningen voor jongeren gebouwd kunnen worden. In de raadsvergadering van 30 april jl. heeft de VVD hiervoor gepleit. Lees verder

 • Bestuurswisselingen

  28 maart − Tijdens de ALV van 25 maart heeft het bestuur van de VVD een verjongingskuur ondergaan. Waar voorzitter Willem Spek en Astrid van Schaik - Bosland hebben besloten te blijven, verlaten Barend Siksma, Jos van de Blankevoort en Henk Koornneef het bestuur. Ook heeft Sander van Nieuwenhuizen de fractie verlaten. Lees verder

 • Bijdrage begrotingsraad VVD Putten

  © Walther Siksma

  03 november − We behandelden de begroting 2015-2018 voor de gemeente Putten. Eigenlijk is dit het coalitie akkoord van mei van dit jaar uitgewerkt in een begroting. Lees verder

 • Het Calimero syndroom

  24 oktober − De gemeente Putten kondigde aan dat zij gaat samenwerken in de Strategische Alliantie Veluwe Noord met de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Op zich niet vreemd, aangezien het gemeenten zijn die allemaal in Gelderland liggen op de Veluwe met dezelfde kenmerken en uitdagingen. Lees verder