Nieuws

 • Klaar voor een frisse start

  Er staat veel op het spel deze verkiezingen. Gaan we voor drammen, schreeuwen, twijfelen? Onduidelijkheid, in deze onzekere wereld? Als het aan de VVD ligt, kiezen we ervoor om samen een frisse start te maken. Door na de crisisjaren de bladzijde om te slaan, de rust terug te brengen en samen weer vooruit te kijken. Lees verder

 • Succesvol verkiezingsdebat in Putten

  In Putten vond op maandagavond 6 november een groot verkiezingsdebat plaats, georganiseerd door de VVD en WijPutten. Als opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november gaven de partijen VVD, NSC, GroenLinks/ PvdA, BBB en de Partij voor de Dieren hun standpunten aan en gingen met elkaar in debat. Theater Stroud was voor de gelegenheid een politiek theater en naast een grote publieke belangstelling en een debat waarin overeenkomsten maar ook de verschillen werden aan het licht kwamen, was er ook een interactie met vele vragen vanuit het publiek. Burgemeester Henk Lambooij benadruktenog het enorme belang van stemmen. Lees verder

 • Groot verkiezingsdebat in Putten

  Verkiezingsdebat theater Stroud - Putten

  In Putten vindt op maandagavond 6 november een groot verkiezingsdebat plaats. Als opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november lichten de partijen Nieuw Sociaal Contract (NSC), VVD, PvdA/GroenLinks, BBB en de Partij voor de Dieren hun standpunten toe en gaan met elkaar in debat. Lees verder

 • Fatsoenlijke verkiezingsborden

  In verkiezingstijden plaatste de gemeente Putten verkiezingsborden op 10 plekken. Deze borden zijn oud en ook ouderwets. Ook werden deze borden vaak beklad en posters lieten los ed. Reden voor de VVD om een motie (voorstel) in te dienen om moderne borden te gaan gebruiken, dit draagt dan bij dat politieke partijen gezien worden en eventuele twijfelende kiezers gestimuleerd worden om zijn of haar stem te gaan uitbrengen. Lees verder

 • Vragen aan het College aangaande openbare geldautomaten.

  In Nederland en dus ook in Putten is contant geld een wettig en belangrijk betaalmiddel. De afgelopen jaren zijn openbare geldautomaten ook in Putten grotendeels verdwenen. Verschuiving naar bankpas, creditcard en mobiel in combinatie met veiligheidsrisico’s hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Toch is contant geld in Nederland nog een voornaam betaalmiddel. Een onderzoek van de gezamenlijke banken verenigd in Geldmaat uit december 2022 laat zien dat van kassa betalingen 21% gebeurt met contant geld in Nederland. Ter vergelijking in Europa is dat gemiddeld 59%. Met het oog op onze buitenlandse toeristische aantrekkelijkheid een belangrijk gegeven. Lees verder

 • Duiding VVD enquête zondagsopenstelling

  De VVD Putten heeft in maart een enquête online gezet over de zondagsopening van supermarkten, bouwmarkten, kampeer- tuincentra etc. in Putten. Het was een open enquête en er kon meermaals ingevuld worden door dezelfde persoon. Zoals beloofd komen wij bij deze nog met een duiding van deze enquête. Lees verder

 • Burgerinitiatief Vanenburgerallee

  Het burgerinitiatief van familie van de Bor aan de Vanenburgerallee is door onze fractie meermaals uitgebreid intern besproken en bediscussieerd. Ook na de commissievergadering Ruimte hebben wij het als fractie opnieuw besproken na aanvullende informatie en ook doordat we verschillende reacties op ons standpunt in de commissie ontvingen. Lees verder

 • Motie vreemd: Zondagsopening van supermarketen

  Op 13 April 2023 heeft de VVD Putten een motie vreemd ingediend voor de zondagsopening van supermarkten, tuin- en bouwmarkten. U vindt hier de inleidende tekst terug en de mogelijkheid de motie te downloaden. Lees verder

 • Radiodebatten Wij Putten en VVD Putten voor Gelderse Staten op Veluwe FM

  Op woensdag 15 maart dit jaar zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wij Putten en de VVD Putten hebben de handen ineengeslagen en organiseren samen twee radiodebatten op Veluwe FM met enkele Gelderse kandidaten, op 22 februari en 1 maart. Herman Luitjes van Wij Putten: “Dit jaar zijn deze verkiezingen extra interessant, omdat de provincie een belangrijke rol speelt bij de uitvoering van het stikstofbeleid. De te maken keuzes gaan ook grote gevolgen hebben voor Putten.” In Gelderland worden 55 Statenleden gekozen. Lees verder

 • VVD klaar voor de verkiezingen

  Afgelopen zaterdag 26 november was de kick-off voor de VVD Gelderland voor wat betreft de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Putten en Harderwijk scoren goed op de lijsten met lokale kandidaten. Lees verder

 • ‘Toer de Boer’ door VVD Putten (column)

  Zaterdag 5 november heeft de eerste ‘Toer de Boer’ plaatsgevonden. Het initiatief is via social media ontstaan naar aanleiding van de omgekeerde vlaggen in Putten. Lees verder

 • Een levendiger dorp (column)

  Laatst verscheen er een mooi geschreven column in de Puttenaer van Martijn Fabriek over evenementen. Ook werd er het volgende geschreven; ‘dat een aantal politieke partijen een grote hoeveelheid aan evenementen zien als soort van welzijnsverhogend ideaal voor de Puttenaar en de gasten in Putten’. Hierbij werd als voorbeeld de veel bezochte braderie in Ermelo aangehaald. Lees verder

 • Een nieuw college….en hoe verder?

  Op 16 maart 2022 waren de verkiezingen voor de Gemeenteraad in Putten. Wij, alle dorpsgenoten, mochten kiezen en anders dan anders vonden er grote aardverschuivingen plaats. Namelijk: 1) de VVD won drie zetels (de enige partij trouwens die 1 of meer zetels won) en de traditionele Christelijke partijen verloren de meerderheid. Lees verder

 • Beantwoording schriftelijke vragen omgekeerde vlaggen

  De VVD Putten (Albert de Bruin) heeft schriftelijke vragen gesteld over de omgekeerde vlaggen, die zijn opgehangen binnen de gemeente Putten. Hieronder de beantwoording vanuit het college. Lees verder

 • Column: Lessons Learned

  De nieuwe kruising Hoornsdam – Waterweg zet Putten weer op de kaart in Nederland. Tv-zenders en kranten besteden volop aandacht aan een unieke kruising. Nou ja, kruising? Het is een kruising geworden die bestaat uit compromis. En dat resulteert in een voor geen van de betrokken partijen gewenst resultaat. Lees verder

 • Waarom Putten zes maanden nodig had om tot een nieuw college te komen

  Coalitieakkoord in Putten Putten deed er zes maanden over om tot een coalitieakkoord te komen. Wat was er aan de hand? Lees verder

 • Standpunt ambtsgebed

  In Putten is het een traditie om de gemeenteraadsvergadering staand te openen en te sluiten met een ambtsgebed uitgesproken door de burgemeester. Ook in het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat deze in het reglement van orde gehandhaaft blijft. De VVD Putten heeft respectvolle ruimte gevraagd aan de raad voor individuele raadsleden om te kiezen om daarbij aan- of afwezig te zijn. Ook bij de installatie van raadsleden bestaat er immers de individuele keuze van het afleggen van de eed of de belofte waarbij ook binnen diverse partijen verschillende keuzes gemaakt kunnen worden. Lees verder

 • VVD Putten: omgekeerde vlaggen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd

  Putten hangt nog altijd vol met omgekeerde vlaggen. Voor de lokale VVD is de maat vol. ,,Laat ik voorop stellen dat wij sympathiseren met de boeren’’, zegt raadslid Jorrit Heinen. ,,Maar het ophangen van omgekeerde Nederlandse vlaggen vinden wij niet gepast. Deze week werd het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht, terwijl in ons dorp de nationale driekleur op de kop hing. Dat kan gewoon niet. Je speelt het Wilhelmus toch ook niet achterstevoren?’’ Lees verder

 • Column: Inclusie

  De VVD Putten is blij met het in 2019 aangestelde inclusie-panel en het beschikbare inclusiefonds in Putten. Het thema ‘inclusie’ is zelfs gevat in een VN verdrag wat ook door NL is onderschreven. Het VN verdrag dient het doel om niemand buiten te sluiten of te discrimineren vanwege een beperking. De VVD staat ervoor dat iedereen gelijkwaardig is en mee doet, of kan doen in de samenleving, ongeacht een beperking, ongeacht ras, huidskleur, religie, sexuele voorkeur of anderszins. Lees verder

 • Vragen over de N798

  Vanuit De Stentor heeft de fractie van VVD Putten vragen gekregen over de N798, de provinciale weg die dwars door Putten loopt. Veilig Verkeer Nederland heeft geadviseerd om de snelheid structureel te verlagen. De provincie gaat daar vooralsnog niet in mee. Zie hier de beantwoording op de vragen: Lees verder