• WELKOM OP DE SITE VAN VVD TEAM PUTTEN

    06 maart − Sinds 1 januari 2017 is de VVD Putten een onderdeel van het VVD Netwerk Noordwest Veluwe. Binnen dat netwerk werken wij samen met de VVD teams van Ermelo, Harderwijk en Nunspeet. Voor de Puttense VVD’ers en hun sympathisanten zijn wij als VVD Team Putten het plaatselijke aanspreekpunt. Enkele malen per jaar ontmoeten de Puttense leden elkaar op bijeenkomsten, zoals het jaarlijkse bedrijven-bezoek en, in 2017, op vergaderingen waarin de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 centraal zullen staan. Nog meer dan voorheen is het VVD team Putten, en haar fractie in de gemeenteraad, gefocust op de plaatselijke problematiek, waardoor wij ons in Putten met recht een plaatselijke partij kunnen noemen. Wij nodigen leden en sympathisanten uit om ons te ondersteunen bij het raadswerk en bij de organisatorische kant van ons teamwork. Uw berichten zien wij dan ook graag tegemoet op ons e-mailadres: vvdputten@gmail.com. Met hartelijke groet, Haaije Jansen Teamleider VVD Putten Lees verder

  • VVD Putten onderdeel van bestuurlijke samenwerking: Netwerk Noord-West Veluwe.

    22 december − Wat al een tijdje in de lucht hing, is inmiddels een feit geworden. We zijn als bestuur van afdeling VVD Putten samengegaan met Harderwijk-Hierden, Ermelo en Nunspeet. De nieuwe naam zal zijn: Netwerk Noord-West Veluwe. Op de bijgevoegde afbeelding staat het bestuur wat inmiddels is verkozen. Hoe gaat dit nu in zijn werk, hoor ik u denken. Normaliter had iedere afdeling zijn eigen bestuur, waardoor het voor kleine gemeenten erg lastig werd om het politieke en bestuurlijke deel gescheiden te houden. Met deze nieuwe aanpak hebben we 1 bestuur voor 4 gemeenten, waardoor er dus mensen en tijd 'vrijkomen' om zich in te zetten voor andere activiteiten. Wel houden we een Team Putten, omdat er veel dingen toch per gemeente geregeld moeten worden. Op de ALV, voorafgaande aan deze samenvoeging, is besloten dat Haaije Jansen dit Team zal gaan leiden. Aalt Geurts, die tijdelijk het voorzitterschap op zich nam, doet een stapje terug maar zal wel plaatsnemen in dit Team. Evenals Rixt Tanja, Bert Klompenhouwer, Henk Koornneef en Jurgen van de Kraats. Ook hebben we een flinke tegenvaller te melden. Door een aanstaande operatie heeft Astrid van Schaik haar activiteiten moeten staken. Door de operatie en revalidatie die dit met zich mee zal brengen kan ze niet brengen wat ze zelf graag zou willen. Gelukkig blijft ze wel betrokken bij de VVD Putten! Lees verder

  • Verkiezingsavond in de Dialoog Ermelo

    06 maart − Op woensdag 22 februari j.l. vond in De Dialoog in Ermelo een goed georganiseerd verkiezingsdebat plaats. Naast onder andere de SP, het CDA, de PvdA en Groen Links was daar in de persoon van Tweede Kamerlid Malik Azmani ook de VVD aanwezig. Na afloop poseerde deze graag met enkele VVD’ers uit Putten. Lees verder